دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی دخترانه شهید سید ساعد هاشمی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان شهید نیکبخت شرقی، کوچه شهید کریمیان
03136612192
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه