دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی فاطمیه اسلام آباد غرب

اسلام آباد غرب
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه