دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی پسرانه علی ابن ابی طالب کرج

کرج
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خیابان شهید مطهری، نرسیده به پل شهیدای روحانی
02634421244 - 02634463164
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه