دبیرستان دوره دوم پسرانه آفرینش سرخس

سرخس
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خ امام خمینی1-جنب اداره بنیاد شهید
05134521221
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه