دبیرستان دوره دوم پسرانه آل طه تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک غرب -بلوار فرحزادی- ارغوان غربی- خیابان پرتو
02122081479
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه