دبیرستان دوره دوم پسرانه آل محمد سرباز

سرباز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
مرکز راسک - خیابان اصلی- جنب مجتمع سپاه
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه