دبیرستان دوره دوم پسرانه ابوریحان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان 17 شهریور- خیابان سعیدی-قبل از چهارراه عارف
02133435744
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه