دبیرستان دوره دوم پسرانه ابوریحان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
نارمک خ گلستان پایین تر از پارک فدک
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه