دبیرستان دوره دوم پسرانه ابوریحان قدس

قدس
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهر قدس- روبه روی شهرداری-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید گودرزی
02146822340
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه