دبیرستان دوره دوم پسرانه ابوریحان 1 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان هفده شهریور - خیابان سعیدی - کوچه بهزادی بخش
02133435744
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه