دبیرستان دوره دوم پسرانه البرز- سنندج

سنندج
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
سـنندج - شهرک بهاران - بلوار ذکریای رازی - خیابان استاد حقیقی
08733786001
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه