دبیرستان دوره دوم پسرانه امام امیرالمومنین (ع) اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ شیخ صدوق خ شیخ کلینی خ عمار کوچه هفتم پ 99
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه