دبیرستان دوره دوم پسرانه امام خمینی شاهين شهر

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
شاهین شهر،خیابان مدرس،خیابان شیخ فضل اله نوری
03145294240
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه