دبیرستان دوره دوم پسرانه امام رضا واحد 4 مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار سجاد-چهار راه خیام- پشت روزنامه قدس-فرهاد24
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه