دبیرستان دوره دوم پسرانه امام صادق (ع) زاهدان

زاهدان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار جانبازان - ده متری قائم
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه