دبیرستان دوره دوم پسرانه امام علی(ع) مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
میدان شهید موسوی قوچانی جنب آتش نشانی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه