دبیرستان دوره دوم پسرانه امیر المومنین تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
ولی عصر -پروین اعتصامی-اخر خ شهید زمانی
04113300220
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه