دبیرستان دوره دوم پسرانه امیر مسعود کمال تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
افسریه - 15متری چهارم - جنب سازمان آب - ک 42
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه