دبیرستان دوره دوم پسرانه امین تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
چهارراه لاله- خیابان شهید زبردست- جنب دادگستری
04134443175
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه