دبیرستان دوره دوم پسرانه اندیشه صفا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
میدان امام حسین- خیابان خواجه نصیر طوسی -جنب دارالقران
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه