دبیرستان دوره دوم پسرانه انصارالمهدی شاهد ورامین

ورامين
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
شاهد
ورامین خ سالت غربی
36266062
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس:
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه