دبیرستان دوره دوم پسرانه بحر العلوم شيراز

شيراز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
چهارراه ادبیات- به سمت هفت تنان-نبش کوچه 9
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه