دبیرستان دوره دوم پسرانه بعثت مشهد

مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
معلم 71-شهید قراری 13
05118662092
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه