دبیرستان دوره دوم پسرانه توحید تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خ قزوین، خ قلعه مرغی، خ زمزم، سه راه زمزم، ک وارثان حسین
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه