دبیرستان دوره دوم پسرانه ثاراله بم

بم
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بزرگراه خلیج فارس روبه روی سه راه ترمینال
03442510857
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه