دبیرستان دوره دوم پسرانه حاجی بابایی همدان

همدان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان تختی
08112526780
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه