دبیرستان دوره دوم پسرانه حاج عباس کریم کاشان

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
بلوار صنعت جنب ساختمان 128
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه