دبیرستان دوره دوم پسرانه حسام تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شریعتی بالاتر از مطهری بن بست رخسانا پ4
02188449272
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه