دبیرستان دوره دوم پسرانه خوارزمی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان انقلاب_خیابان فخر رازی_ خیابان شهید نظری شرقی_ پلاک 58
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه