دبیرستان دوره دوم پسرانه دارالفنون تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
میدان امام حسین- خیابان دماوند- خیابان منتظری-خیابان طوفانی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه