دبیرستان دوره دوم پسرانه دارالفنون کنگاور

کنگاور
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
کنگاور خیابان امام پشت دبیرستان امام
08348222728
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه