دبیرستان دوره دوم پسرانه دانشمند تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
نارمک - خیابان آیت - چهارراه تلفنخانه - خیابان شهید ثانی - کوچه دین محمدی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه