دبیرستان دوره دوم پسرانه دانشوران(پسران) بندرانزلي

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بندرانزلی غازیان خ شهیدمصطفی خمینی (بایندر)ک ضرغام
01813224712
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه