دبیرستان دوره دوم پسرانه دانشگاه بوعلی همدان

همدان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرک مدرس -خیابان ابوطالب-
08118290553
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه