دبیرستان دوره دوم پسرانه دهخدا 1 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خیابان پیروزی -بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم کوچه شهید ناصری
02133190000
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه