دبیرستان دوره دوم پسرانه دولتی خوش نیت مشهد

خراسان رضوی مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
خراسان رضوی مشهد امام رضا امام رضا ۷۲ قباد ۱۹ کافی ۲۰
05133441344
همکلاسی
تعداد کلاس: 7
سال تاسیس: 1359
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 379

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه