دبیرستان دوره دوم پسرانه دکتر حسابی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
پاسداران - خیابان گل نبی - پلاک 52
02122853151
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه