دبیرستان دوره دوم پسرانه دکتر حسابی رفسنجان

رفسنجان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار مدرس.خ دکتر حسابی.کوچه دکتر حسابی
03434232041
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه