دبیرستان دوره دوم پسرانه دکتر حسابی شهرري

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
میدان فرمانداری خ سازمان تبلیغات خ قم خ غیبی جنب ستاد شهر سالم
02155913928
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه