دبیرستان دوره دوم پسرانه راهیان دانشگاه بستان آباد

بستان آباد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
اول جاده سراب روبروی آب درمانی
04324127536
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه