دبیرستان دوره دوم پسرانه رایان بصیر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ 17شهریور نرسیده به میدان خراسان بلوارقیام پ94
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه