دبیرستان دوره دوم پسرانه رشد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
میدان بروجردی-کوچه فراهانی - کوچه سعیدی
02133347155
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه