دبیرستان دوره دوم پسرانه سادات اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان کاوه، حد فاصل بیمارستان سوانح سوختگی و چهار راه 25 آبان، کوچه ایمان ( ۲۶ ) کد پستی: 8138797871
03113361877
SadatSchool@gmail.com
دبیرستان دوره دوم پسرانه سادات اصفهان
تعداد کلاس: 18
سال تاسیس: 1377
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 3355

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه