دبیرستان دوره دوم پسرانه ساهاکیان (راهنمایی ) تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان بهار شیراز- خیابان جوادنیا- پلاک9
02177536065
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه