دبیرستان دوره دوم پسرانه سبحان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
چهل و شش متری نارمک- خیابان شهید رودباری-مهر سابق- خیابان نکونامیان پ :50و 48
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه