دبیرستان دوره دوم پسرانه سراج کرمانشاه

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
کرمانشاه-گلستان-چهارراه ارشاد-ارشاد غربی- کوی دوم-پشت دبستان 13 آبان
08338235497
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه