دبیرستان دوره دوم پسرانه سماء نجف آباد

نجف آباد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی-حوزه معاونت سما
03142291050
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه