دبیرستان دوره دوم پسرانه سماء کرمانشاه

پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
فرهنگیان فاز1-بلوار شهید فهمیده جنوبی
08338237733
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه