دبیرستان دوره دوم پسرانه سماء 1 ورامين

ورامين
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
ابتدای بلوار رسالت جنب دانشکده فنی سما
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه