دبیرستان دوره دوم پسرانه سماء 5 سبزوار

سبزوار
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
طالقانی15
05712664822
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه